doc. dr. sc. Barbara Gangai Zovko

Zvanje: Znanstveni suradnik
e-mail: barbara.gangai@unidu.hrObrazovanje: 
2006. Dipl. ing. Biologije i ekologije mora, Centar za more, Sveučilište u Splitu

Doktorska disertacija:
Gangai, Barbara. Prostorna i vremenska raspodjela ličinki eufauzida dubokog južnog Jadrana. Doktorska disertacija. Split :Međusveučilišni poslijediplomski doktorski studij "Primijenjene znanosti o moru", 203 str. Voditelj: Lučić, Davor.

Područje rada:
Biologija i ekologija zooplanktona