doc. dr. sc. Nenad Antolović

Zvanje: Viši znanstveni suradnik, docent
e-mail: nenad.antolovic@unidu.hrObrazovanje: 
Dipl. ing. agronomije, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Područje rada:
Biologija, ekologija novih vrsta u akvakulturi, iverak

Sudjelovanje na projektima
Biologija i ekologija novih vrsta u akvakulturi (MZOS 0001004)

Publicirani radovi (važniji):
Antolović, N., Glavić, N., Skaramuca, D., Tutman, P., Skaramuca, B., 2006. Kondicioniranje matičnog jata i mrijest iverka, Platichthyis flesusi (Linnaeus, 1758). Zbornik sažetaka 9. Hrvatskog kongresa biologa, Rovinj, 23.-29. rujna 2006.