[ Home ] [ Mail ] [ Bookmark ]

Hrvatski Hrvatski English

Search:
Please enter the word and
click search


[ Login ]
University of Dubrovnik
Institute for Marine and Coastal Research

Kneza Damjana Jude 12, POBox 83
HR - 20000 Dubrovnik, Croatia
Tel. +385 20 32 39 78
Fax: +385 20 32 38 72
Nenad Jasprica, PhD, Director,
e-mail: nenad.jasprica@unidu.hr
Gordana Perak, Secretary
e-mail: gordana.perak@unidu.hr

• Home • How to find us? • History • Activities • Projects • Scientific staff • Facilities • Aquarium • Botanical Garden • Some links • Phone Numbers • Publications in 2005-2006 • Publications in 2007 • Publications in 2008 • Publications in 2009 • Publications in 2010 • Publications in 2011 • Publications in 2012 • Publications in 2013 • Publications in 2014 • Publications in 2015 • Publications in 2016 • Publications in 2017 • Awards • Our Anniversary • As Others See Us • The Research Vessel «Baldo Kosic II» • News • Contact
Photo gallery
• Aquarium - Dubrovnik • Botanical Garden - Island of Lokrum • Plants in Dubrovnik area • Island of Lokrum


ids 2008 International Diatom Symposium DubrovnikColaborators Disemination Publication Field investigations

PROJEKT:

Utjecaj promjena termohaline cirkulacije u istočnom Mediteranu na planktonske zajednice u južnom Jadranu: ekološki i genetički pristup (AdMedPLan)


Voditeljica: dr.sc. Mirna Batistić


Sažetak
Projekt se temelji na postojanju Bimodalnog oscilirajućeg sustava (BiOS – “Bimodal Oscillating System”), koji djeluje kao povratni mehanizam između Jadranskog i Jonskog mora i rezultira dekadnim promjena u cirkulaciji Sjevernojonskog vrtloga, čime utječe na advekciju ili Modificirane atlantske vode ili Levantinske / Istočnomediteranske vode u Jadran. Advekcija različitih vodenih masa u Jadran je potencijalno jedan od glavnih čimbenika koji utječe na jadranski ekosustav. Glavni mogući utjecaji BiOS-a na jadranski ekosustav su kroz: i) promjenu termohalinih svojstava i razliku gustoće između površinskih i dubokih slojeva južnog Jadrana, koji utječu na zimska konvektivna miješanja; ii) utjecaj na autotrofnu biomasu zbog promjena u koncentraciji nutrijenata; iii) donos različitih vrsta alohtonih organizama u Jadransko i Jonsko more. Cilj ovog projekta je utvrditi stupanj utjecaja advekcije različitih vodenih masa na ekosustav otvorenog južnog Jadrana, prvenstveno kroz praćenje promjena u planktonskim zajednicama, koje prve reagiraju na promjene u ekosustavu zbog kratkog životnog ciklusa i položaja u hranidbenom lancu. Također, primijenit ćemo filogeografske metode, koje podrazumijevaju uporabu jezgrinih i mitohondrijskih genetičkih markera, s ciljem utvrđivanja podrijetla stranih vrsta koje ulaze u Jadran te procjene utjecaja BIOS-a na genetički sastav jadranskih planktonskih populacija, donosom genetički različitih jedinki iz različitih dijelova Mediterana. Točni mehanizmi utjecaja ulaska vodenih masa na produkciju u Jadranu slabo su poznati. Njihovo razumijevanje omogućit će nam predviđanje ulova sitne plave ribe, što bi nam moglo poslužiti kao temelj za jedinstveno upravljanje i održivo ribarstvo kao važne grane hrvatskog gospodarstva.Anketa
Azerbajdžan, država u jugozapadnoj Aziji, ne graniči s:
Iranom
Armenijom
Gruzijom
Rusijom
Turskom


Vidi rezultat
Version 2.03


Download PDF Publications